อบต.โคกสีทองหลาง
ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์  043-750981,043-750982

ผู้บริหาร

เขียนโดย Super User
ฮิต: 904

คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง


นายอรุณศักดิ์  ประชายกา  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง
นายอรุณศักดิ์ ประชายกา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

093-5503443

 

นายนิคม  ทามาตย์   ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง
นายนิคม ทามาตย์
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

084-9342091

 

 

 

 

 

นางเข็มทอง    มาแก้ว
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

0833513225

 

 

 

- ว่าง - เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

 

Comments powered by CComment

หมวด: