อบต.โคกสีทองหลาง
ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์  043-750981,043-750982

ผู้บริหาร

เขียนโดย Super User
ฮิต: 488

คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง


นายอรุณศักดิ์  ประชายกา  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง
นายอรุณศักดิ์ ประชายกา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

นายนิคม  ทามาตย์   ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง
นายนิคม ทามาตย์
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

นายสายรุ้ง  มาแก้ว  ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง
นายสายรุ้ง มาแก้ว

รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

นายยุทธพร  ยางแดง เลขานุการนายกอบต
นายยุทธพร ยางแดง

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

 
หมวด: