อบต.โคกสีทองหลาง
ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์  043-750981,043-750982

สมาชิกสภา อบต.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 834

สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

01 นายพงศ์ศาสตร์  มาตย์แท่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง
นายพงศ์ศาสตร์ มาตย์แท่น

ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

a7นางสมยงค์ โคตรสีเขียว
นางสมยงค์   โคตรสีเขียว
รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

นางรักษิฏาร์ ครุทานัง ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางรักษิฏาร์ ครุทานัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง
เลขา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

a1นางสนธยา วิระกา
นางสนธยา วิระกา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

a1นายนาย ปะนันโต
นายนาย ปะนันโต

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

a2นางหนูปาน ปะกิคา
นางหนูปาน ปะกิคา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

a2นายบุญเส็ง ประเศรษโฐ
นายบุญเส็ง ประเศรษโฐ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒


a3นายเพ็ง ประสังคะเต
นายเพ็ง ประสังคะเต

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
a4นางสาวกองทรัพย์ ชาววาปี
นางสาวกองทรัพย์ ชาววาปี

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
a5นายประนอม หลาบสีดา
นายประนอม หลาบสีดา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
a5นายสมพงษ์ กัตตะโร
นายสมพงษ์ กัตตะโร

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
a6นายชาญชัย มาตย์วงศ์
นายชาญชัย มาตย์วงศ์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
 

a8นายบุญนาค ปะนันโต
นายบุญนาค ปะนันโต

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
 a8นายสมัย ปะชายะกา
นายสมัย ปะชายะกา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
 a9นายอรุณ  นาเมืองรักษ์
นายอรุณ นาเมืองรักษ์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙
 a9นายไพบูลย์ มาแก้ว
นายไพบูลย์ มาแก้ว

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙
a10นายเสถียร แสนบุญศิริ
นายเสถียร แสนบุญศิริ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐


 

   
 

Comments powered by CComment

หมวด: