อบต.โคกสีทองหลาง
ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์  043-750981,043-750982

นักบริหาร

เขียนโดย Super User
ฮิต: 756

นักบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

นางรักษิฏาคมครุฑทานังตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางรักษิฎาร์   ครุทานัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

นางสุวดีทิพศรีราชันตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสุวดี    ทิพศรีราช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

นางสาวเอมอรสุขอาษาหัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวเอมอร   สุขอาษา
หัวหน้าสำนักปลัด

นางวิมลรัตน์มรกตผู้อำนวยการกองคลัง
นางวิมลรัตน์    มรกต
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายทรงเกยรศรศรัณย์ชาการ
นายทรงเกียรติ   ศรีราช
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นางสาวสุขุมาลย์ปะจิตตังโขงผู้ช่วยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวสุขุมาลย์  ปะจิตตังโข

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสุวดีทิพศรีราชันตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสุวดี     ทิพศรีราช

ผู้อำนวยการการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
หมวด: