อบต.โคกสีทองหลาง
ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์  043-750981,043-750982

กองคลัง

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1089

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

นางวิมลรัตน์ มรกต ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวิมลรัตน์ มรกต
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวผริกา  คำสะไมล์  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวผริกา คำสะไมล์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางศริญาดา  ชุมสิงห์  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางศริญาดา ชุมสิงห์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางนันทวัน  โคตรสีเขียว  ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจำ )
นางนันทวัน โคตรสีเขียว
นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจำ )

ณฐพล
นายณัฐพล ปะนัดเท
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
 
 

Comments powered by CComment

หมวด: