อบต.โคกสีทองหลาง
ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์  043-750981,043-750982

กองช่าง

เขียนโดย Super User
ฮิต: 921

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

ชางออด

นายทรงเกียรติ ศรีราช

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายไกรสร พวงประทุม ผู้ช่วยช่างโยธา
นายไกรสร พวงประทุม
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายพิชิต ภารไสว ผู้ช่วยช่างโยธา
นายพิชิตชัย ภารไสว

ผู้ช่วยช่างโยธา

 

 

Comments powered by CComment

หมวด: