อบต.โคกสีทองหลาง
ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์  043-750981,043-750982

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

เขียนโดย Super User
ฮิต: 928

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

นางสุวดี  ทิพศรีราช  ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสุวดี ทิพศรีราช

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

นางสาวกิตติพร  ไชยปะปา  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณาสุข

นางสาวกิตติพร ไชยปะปา
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
 

Comments powered by CComment

หมวด: