อบต.โคกสีทองหลาง
ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์  043-750981,043-750982

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เขียนโดย Super User
ฮิต: 926

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง


พเดน

นายประวัน  ราชบุรี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวปิยะนันท์ โทรเลข ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวปิยะนันท์ โทรเลข 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางทิพาภรณ์ ประชายกา ตำแหน่ง ครู
นางทิพาภรณ์ ประชายกา

ครู

นางวรรณภา ปะชายะกา ตำแหน่ง ครู
นางวรรณภา ปะชายะกา

ครู

นางไกรสร ไชยปัญหา ตำแหน่ง ครู
นางไกรสร ไชยปัญหา

ครู

นางงามเนตร แก้วสังข์ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
นางงามเนตร แก้วสังข์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุนิสา ทามาตย์ ตำแหน่ง ผู็ดูแลเด็ก
นางสาวสุนิสา ทามาตย์
ผู้ดูแลเด็ก
 
 

Comments powered by CComment

หมวด: