อบต.โคกสีทองหลาง
ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์  043-750981,043-750982

กองสวัสดิการสังคม

เขียนโดย Super User
ฮิต: 920

กองสวัสดิการ และสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง

นางสาวสุขุมาลย์  ปะจิตตังโข   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวสุขุมาลย์ ปะจิตตังโข

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวณัฐทกาญจน์  พาสิงห์ศรี  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวณัฐทกาญจน์ พาสิงห์ศรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 

Comments powered by CComment

หมวด: