อบต.โคกสีทองหลาง
ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์  043-750981,043-750982

งานบริหารงานบุคคล

เขียนโดย Super User
ฮิต: 791

 แผนอัตรากำลัง 3 ปี  

 ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคค

     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย

     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 (2)

     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและการบรรจุแต่งตั้ง

     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานส่วนตำบล

     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วให้กลับเข้ารับราชการ

Comments powered by CComment