อบต.โคกสีทองหลาง
ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์  043-750981,043-750982

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เขียนโดย Super User
ฮิต: 78

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.โคกสีทองหลาง

Comments powered by CComment