อบต.โคกสีทองหลาง
ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์  043-750981,043-750982

การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (29 สิงหาคม 2560)

เขียนโดย Super User
ฮิต: 399

การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561

pdf2 การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  ลงวันที่  29 สิงหาคม 2560

 

 

 

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ