อบต.โคกสีทองหลาง
ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์  043-750981,043-750982

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.2562

เขียนโดย Super User
ฮิต: 291

l

"ร่วมใจสร้าง...สำนักงานสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

โดยจัดทำโครงการฝึกอบรม ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เช่นการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ถุงผ้า/ เครื่องดื่มและอาหารว่าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เช่นใบตอง ลดการใช้โฟม กาแฟ โอวัลตีน พร้อมดื่ม )65598334 2137028893090350 1894496888716001280 n